POLITIKA PRIVATNOSTI/KOLAČIĆI

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti korisnika veb-sajta sasakovacevic.rs

Sajt sasakovacevic.rs sa sedištem na Novom Beogradu, Srbija (u daljem tekstu: – Sajt), u cilju poštovanja privatnosti i izbora svojih klijenata i posetilaca veb prezentacije, uz potpunu informisanost i svest o značaju zaštite podataka o ličnosti, u svojstvu rukovaoca podataka o ličnosti, sačinio je dokument dekreta odgovornosti kroz izjavu o Politici privatnosti. Ova Politika privatnosti odnosi se na sva lica koja pristupaju našem Sajtu i sva druga lica koja posluju ili dolaze u bilo kakav kontakt sa nama.

Molimo da pažljivo pristupite sadržaju Politike privatnosti, a u slučaju da imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti molimo da nas kontaktirate posredstvom sledeće adrese: info@sasakovacevic.rs. Ovaj Pravilnik sadrži informacije o tome kako Sajt pristupa obradi Vaših podatka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.Glasnik RS“br.87/2018)

Politika zaštite privatnosti Sajt

Sajt u svim segmentima poslovanja izuzetno polaže pažnju na odgovornost prema posetiocima, fanovima i saradnicima. U tom smislu Sajt veliku pažnju posvećuje i delu koji se odnosi na čuvanje informacija o ličnosti, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i najboljoj praksi. Ova politika opisuje informacije i praksu o zaštiti privatnosti koja se primenjuje na veb stranici sasakovacevic.rs i svim drugim lokacijama, prilikama i dešavanjima na kojima se prikupljaju informacije od strane Sajta ili u njegovo ime. Kada nam prosledite Vaše lične informacije, pristajete na praksu korišćenja informacija na način kako je to opisano u ovom pravilniku.

Osnov, svrha i obrada podataka o ličnosti

Vrsta radnji obrade koje se vrše su prikupljanje podataka o ličnosti, korišćenje, beleženje, prepisivanje i pretraživanje.

Tipovi obaveštenja korisnicima

 • Newsletteri
 • Informacije o nastupima

Vrste prikupljanih podataka

 • Vaše kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i e-mail adresa, broj telefona)

Prikupljanje podataka

U procesu korišćenja Sajta, možemo Vam zatražiti Vaše lične informacije navedene u prethodnom paragrafu.

To se može desiti u sledećim slučajevima:

 • prilikom slanja poruke putem kontakt forme u okviru Sajta

Svrha prikupljanja podataka

Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima:

 • popunjavanje formi u zahtevima za informacijama

Pravni osnov obrade

Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu pristanka korisnika. Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje korisnika, kojim korisnik, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Radi otklanjanja svake sumnje, korišćenjem Usluga korisnik potvrđuje da je prethodno upoznat i da je saglasan sa ovde propisanim Pravilnikom, koji mu je bio dostupan, čitak i razumljiv.

Profesionalni a pravno regularni interesi Sajta mogu biti:

 • bolje razumevanje korisnika i korisničkog iskustva
 • identifikovanje i zaštita korisnika i veb sajta od nelegalnih aktivnosti

Prosleđivanje ličnih informacija

Sasakovacevic.rs ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima.

Ko su korisnici podataka

Lica koja vrše obradu podataka o ličnosti su ona lica koja održavaju Sajt i koja komuniciraju sa korisnicima Sajta.

Sasakovacevic.rs je rukovalac Vaših podataka o ličnosti budući da samostalno određuje svrhu i način obrade. Obrada Podataka o ličnosti se vrši prikupljanjem, uvidom, razvrstavanjem i grupisanjem podataka radi formiranja relevantnih baza podatakaza za dalju obradu u službi poboljšanja pružanja usluga.

Sasakovacevic.rs koristi alate Google analitike za precizniju obradu korisničkog iskustva na Sajtu. Odgovornost prikupljanja, čuvanja i transferovanja podataka pod platformom Google Analytics spada u odgovornost kompnije Google LLC. Google, koristeći odgovarajuće mere zaštite, obrađuje informacije u vezi sa aktivnostima na veb sajtu i upotrebom Interneta. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gore pomenute podatke u ime Google-a. Korišćenjem usluga, korisnik pristaje da Google obrađuje podatke, na ovde opisani način i u gore pomenute svrhe, te se konstatuje da je Google obrađivač podataka o ličnosti.

Vaši podaci o ličnosti se čuvaju na serverima Unlimited Hosting koje u zakup uzima vlasnik Sajta.

I PODACI O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU I NAČIN PRIKUPLJANJA

 1. POSETA INTERNET STRANICE Lični podaci koji se prikupljaju: IP adresa uređaja sa kog se pristupa sajtu, datum i vreme pristupa sajtu, pretraživač koji koristite, operativni sistem računara koji podržava internet, naziv Vašeg provajdera, kao i podatak o stranicama našeg sajta kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli. Svrha obrade: optimizacija internet stranice, procena bezbednosti sistema, upoznavanje interesovanja posetilaca sajta, unapređenje sajtova, obezbeđivanje uspostavljanja nesmetanog i komfornog korišćenja našeg sajta.
  Pravni osnov: legitimni interes koji se sastoji o obezbeđenju sigurnosti i stabilnosti sajtova, njihovom bezbednom korišćenju. Prikupljeni podaci se čuvaju privremeno tj. dok traje poseta sajtu, a potom se automatski brišu.
 2. COOKIES (kolačići) Lični podaci koji se prikupljaju: kolačići su male datoteke koje se čuvaju na Vašem uređaju prilikom posete naše internet stranice i služe za kratkoročno pamćenje Vaše aktivnosti na sajtu. Čim napustite našu internet stranicu, oni se automatski brišu. Kolačići ne mogu da pokrenu program, ne štete vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere.
  Svrha obrade: da obezbedi pogodnosti koji će posetiocima uštedeti vreme i omogućiti prijatniju posetu sajtu.
  Pravni osnov: legitimni interes tj. naš poslovni interes da što bolje razumemo Vaše potrebe i očekivanja, a u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija, kojim će se na najbolji način zadovoljiti Vaša očekivanja.

II KORIŠĆENJE PODATAKA

Vaši podaci će biti korišćeni samo kada postoji razuman i na zakonu zasnovan razlog i neće biti korišćeni za druge svrhe, osim već napred pomenutih. Sajt, ne ustupa, ne prodaje i ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. Informacije se koriste prioritetno u cilju održavanja kontakata sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg poslovanja.

III SIGURNOST PODATAKA

Preduzeli smo razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili neovlašćena izmena podataka o ličnosti. Podaci koji daju kupci čuvaju se na sigurni serverima (zaštićenom lozinkom i firewall-om), s tim da iz razloga nepostojanja potpune bezbednosti u pogledu prenosa podataka preko interneta, ne možemo garantovati bezbednost Vaših ličnih podataka na putu do našeg sajta. Isključivo ste odgovorni za čuvanje Vaše lozinke i korisničkih detalja. Pristup podacima, u okviru Sajta, imaju samo urednici Sajta kojima su ti podaci neophodni za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obaveza i u svrhu ispunjenja legitimnih interesa. Na sve funkcije i usluge Facebook-a i drugih društvenih mreža koje su dostupne na našem sajtu, primenjuju se njihova pravila privatnosti, u kojima možete pronaći više informacija o Vašim pravima u vezi za zaštitom podataka o ličnosti na tim društvenim mrežama, te mi nećemo snositi odgovornost za sprovođenje tih politika.

IV ČUVANJE PODATAKA

Vaše lične podatke čuvamo koliko je to neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su podaci prikupljeni odnosno ne duže vremena od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

V VAŠA PRAVA

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 • pravo da budete obavešteni o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka, kao i koja su Vaša prava u tom pogledu, iz kog razloga i navodimo te informacije u ovoj Politici
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani ili uklonjeni. Ukoliko je osnov zakon ili legitimni interes, ne možemo udovoljiti Vašem zahtevu za brisanjem podataka
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka, te u tom smislu imate pravo da u bilo kom momentu povučete saglasnost za obradu podataka koja je zasnovana na saglasnosti, pravo da uputite prigovor u pogledu obrade podataka koja se temelji na legitimnom interesu, da uputite prigovor nadležnom nadzornom organu, pravo da deaktivirate kolačiće

VI KONTAKT

U slučaju da imate bilo kakva pitanja vezano za našu Politiku privatnosti ili biste želeli da iskoristite bilo koje od svojih prethodno navedenih prava, molimo da sa nama kontaktirate na email: info@sasakovacevic.rs

VII IZMENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo izmena ili ažuriranja ove Politike privatnosti, bez prethodne najave i u svakom trenutku, sve u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na internet stranici. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti, kako biste bili upoznati sa izmenama ili ažuriranjem. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Sajta nakon bilo koje verzije Politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

POLITIKA PRIVATNOSTI objavljena na internet stranici dana 26.05.2021.

Mogućnost neprihvatanja marketinških aktivnosti

Jednom kada prikupimo Vaše podatke, možemo Vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže informacije o predstojećim događajima i pogodnostima vezanim za kupovinu karata. U svakom trenutku imate opciju neprihvatanja budućih marketinških obaveštenja od strane Sajta.

Za prestanak primanja marketinških obaveštenja, molimo Vas da preduzmete neku od sledećih opcija:

 • Sledite uputstva za odjavu u primljenim marketinškim obaveštenjima koja su poslata sa naše strane
 • Putem slanja e-maila na adresu info@sasakovacevic.rs sa temom „Odjava”

Pri slanju e-maila ili poštanskog pisma molimo Vas da upišete svoje puno ime iprezime, e-mail adresu. Na taj način će biti osigurana Vaša identifikacija u našem sistemu kako bi uspešno procesirali Vaš zahtev.

Pravo na opoziv pristanka

Možete opozvati svoj pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku putem mejl adrese info@sasakovacevic.rs posle čega Sajt briše sve Vaše podatke o ličnosti, zatim će Vaša adresa biti uklonjena sa mailing liste i više nećete dobijati e-mail poruke bliže opisane u ovom obaveštenju. Uz pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti skrećemo Vam pažnju da imate sva ostala prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Rok čuvanja podataka

Korisnikovi podaci o ličnosti se nikada neće obrađivati više nego što je neophodno. Podaci o ličnosti će se obrađivati do opoziva pristanka, osim u situacijama kada postoji neki drugi osnov za obradu. Ovo uključuje i obradu koja predstavlja neophodnu i srazmernu meru u demokratskom društvu za zaštitu ustavnih prava i sloboda što uključuje i ostvarivanja legitimnih interesa Sajta u građanskim i drugim stvarima.

Maloletna lica

Maloletno lice koje je navršilo 15 (slovima: petnaest) godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju Usluga. Ako se radio maloletnom licu koje nije navršilo 15 (slovima: petnaest) godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku

Ukoliko smatrate da Sajt vrši obradu Vaših podataka o ličnosti suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd

office@poverenik.rs,

Telefon: +381 11 3408 900

Skrećemo pažnju da podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.

Primena zakona i stupanje na snagu

Za sva ostala pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Ovaj Pravilnik stupa na snagu 20.09.2020. godine.

Kontakt

Sve informacije po pitanju ovog Pravilnika korisnik može dobiti sledećim načinima:

Sajt zadržava pravo da ignoriše svaki irelevantan upit ili upit koji nije upućen na ovde navedenu adresu.